Đọc thử Sách Phương Pháp Vẽ Hình Họa Toàn Thân

Artdoor Chi
Thứ Bảy, 30/06/2018

Sách Phương Pháp Vẽ Hình Họa Toàn Thân
- Nội dung bài giảng của quyển sách này được chia thành 3 chương:
Chương 1: Quá trình lịch sử về những nghiên cứu về tỷ lệ cân đối cơ thể học của con người
Chương 2: Những điều cần quan tâm khi vẽ hình họa toàn thân người
Chương 3: Quy trình vẽ hình họa và các yêu cầu
- Phần minh họa bằng hình vẽ cũng được chia làm các phần:
Cấu trúc xương cơ, hình khối phần đầu người, cấu trúc xương cơ, hình khối phần tay chân, cấu trúc xương cơ, hình khối phần toàn thân. Phần các bài hình họa mẫu... (phần minh họa tác giả trích từ nhiều nguồn tư liệu của Đức, Mỹ, Pháp, Trung Quốc và Việt Nam. Tất cả những tư liệu này được tập hợp, phân loại theo nhóm để cho người học có thể tham khào...)

- Tóm lại, vẽ toàn thân con người không đơn giản, nhưng không phải cực kỳ khó. Yêu cầu tiên quyết là phải có năng khiếu mỹ thuật, sự khổ luyện có phương pháp, thích vẽ, phải học và thực hành nghiêm túc từng bài tập theo quy trình rèn luyện từ dễ cho đến khó.

Viết bình luận của bạn

Nội dung bài viết